Znalecký ústav Slovenská technická univerzita v Bratislave organizuje v dňoch:

01.06. (streda)

02.06. (štvrtok )

08.06. (streda)

09.06. (štvrtok)

KURZ: “Odborné minimum pre znalcov“

Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave
Kontakt: Ing. Silvia Gregušová, PhD.,  02 328 88 712, silvia.gregusova@stuba.sk
Cena kurzu: 300,- € s DPH

Bližie informácie