ZVYŠOVANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE ZNALCOV

Znalecký ústav Slovenská technická univerzita v Bratislave po 3 pandemických rokoch opätovne organizuje „klubové štvrtky“ v pôvodnom režime, teda 4 – krát do roka.

Termín, do ktorého bolo možné posielať prihlášky vypršal (27.1.2023). Ďakujeme za váš záujem, kapacita Klubu znalcov je naplnená, nové prihlášky žiaľ neprijímame.

Členstvo v klube poskytuje nasledovné benefity:  

  1. Člen klubu má právo zúčastňovať sa vzdelávania v priestoroch SvF STU, organizovaného v mesiacoch február a december 2023.
  2. Člen klubu má (prednostné) právo zúčastniť sa oboch odborných seminárov znalcov v Učebno-rekreačnom zariadení SvF STU v kaštieli v Kočovciach v roku 2023,
  3. Poplatok za vzdelávanie (vložné) na oboch seminároch v Kočovciach je pre člena klubu vo výške 0 eur.
  4. Člen klubu má možnosť získať na konci kalendárneho roka 2023 osvedčenie o absolvovaní vzdelávania,
  5. Člen klubu má nárok na časopis Almanach znalca vydávaný v elektronickej podobe
Termín Miesto konania
02.02.2023 „Februárový klubový štvrtok“ – SvF STU v Bratislave, Radlinského ul. 11

Program:

1. Aktuality týkajúce sa znaleckej činnosti – Ing. Silvia Gregušová, PhD.
2. Ohodnocovanie bytov v rodinných domoch – Ing. Miriam Ledererová, PhD.
3. Diskusia

28.-29.04.2023 Jarný odborný seminár – Kočovce
03.-04.11.2023 Jesenný odborný seminár – Kočovce
07.12.2023 „Decembrový klubový štvrtok“ – SvF STU v Bratislave, Radlinského ul. 11 (vrátane tradičnej kapustnice)

Program bude zverejnený priebežne. Zmena programu vyhradená. Uvítame vaše námety na témy prednášok.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte na tel. č. +421 2 32 888 701, alebo e-mailom na usz@stuba.sk.

Členstvo v klube je neprenosné!