ZVYŠOVANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE ZNALCOV

Znalecký ústav Slovenská technická univerzita v Bratislave aj v roku 2024 organizuje „klubové štvrtky“ .

Členstvo v klube poskytuje nasledovné benefity:  

  1. Člen klubu má právo zúčastňovať sa vzdelávania v priestoroch SvF STU, organizovaného v mesiacoch február a december 2024.
  2. Člen klubu má (prednostné) právo zúčastniť sa oboch odborných seminárov znalcov v Učebno-rekreačnom zariadení SvF STU v kaštieli v Kočovciach v roku 2024.
  3. Vstup (vložné) na 1 seminár Kočovce zdarma. V prípade účasti na 2. seminári: zľava pre členov KŠ vo výške 50 % z poplatku za vzdelávanie.
  4. Člen klubu má možnosť získať na konci kalendárneho roka 2024 osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.
  5. Člen klubu má nárok na časopis Almanach znalca vydávaný v elektronickej podobe.
Termín Miesto konania
08.02.2024 „Februárový klubový štvrtok“ – SvF STU v Bratislave, Radlinského ul. 11

Program:

1. Aktuality týkajúce sa znaleckej činnosti – Ing. Silvia Gregušová, PhD.
2. Výnosové ohodnotenie nehnuteľností – Ing. Branislav Púchovský, PhD.
3. Diskusia

5.-6.04.2024 Jarný odborný seminár – Kočovce
25.-26.10.2024 Jesenný odborný seminár – Kočovce
12.12.2024 „Decembrový klubový štvrtok“ – SvF STU v Bratislave, Radlinského ul. 11 (vrátane tradičnej kapustnice)

Program bude zverejnený priebežne. Zmena programu vyhradená. Uvítame vaše námety na témy prednášok.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte na tel. č. +421 2 32 888 701, alebo e-mailom na usz@stuba.sk.

Členstvo v klube je neprenosné!

Prihláška na stiahnutie