Odborný seminár

ZVYŠOVANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE ZNALCOV KOČOVCE 04. – 05. NOVEMBRA 2022

Znalecký ústav Slovenská technická univerzita v Bratislave organizuje odborný seminár Zvyšovanie odbornej kvalifikácie znalcov.

Seminár sa uskutoční formou prednášok (v prípade, že to epidemiologická situácia umožní) v dňoch 04. – 05. 11. 2022 v Učebno – rekreačnom zariadení Stavebnej fakulty STU – v kaštieli v Kočovciach v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Vzhľadom ku skutočnosti, že kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, budú na seminár prioritne pozvaní členovia Klubu znalcov pri SvF STU v Bratislave, v prípade voľných miest budú pozvaní aj ďalší prihlásení znalci – nečlenovia klubu. Za člena klubu je považovaný znalec, ktorý mal riadne uhradený poplatok za vzdelávanie v Klube znalcov na rok 2020 (po vypuknutí pandémie bolo vzdelávanie pozastavené, posledné stretnutie sa uskutočnilo 14.2.2020 v priestoroch SvF STU).

Organizačný výbor uvíta vaše námety na témy prednášok na adrese
silvia.gregusova@stuba.sk.

Tešíme sa na vás!

Podrobnejšie informácie budú zverejnené priebežne.