Odborný seminár

ZVYŠOVANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE ZNALCOV KOČOVCE 04. – 05. NOVEMBRA 2022

Znalecký ústav Slovenská technická univerzita v Bratislave organizuje odborný seminár Zvyšovanie odbornej kvalifikácie znalcov.

Seminár sa uskutoční formou prednášok (v prípade, že to epidemiologická situácia umožní) v dňoch 04. – 05. 11. 2022 v Učebno – rekreačnom zariadení Stavebnej fakulty STU – v kaštieli v Kočovciach v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Program stiahnete kliknutím na tento text.

Kapacita semináru je naplnená, v prípade zaslania prihlášky budete zaradený ako čakateľ.

Prihlášku stiahnete kliknutím na tento text.

Prihlášky prosíme posielať na usz@stuba.sk

Organizačný výbor uvíta vaše námety na témy prednášok na adrese
silvia.gregusova@stuba.sk.

Tešíme sa na vás!

Podrobnejšie informácie budú zverejnené priebežne.