Vykonávame znaleckú činnosť v odboroch Stavebníctvo, Ekonomika a riadenie podnikov a Elektrotechnika, najmä vo zvlášť obťažných prípadoch, vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie, kontrolnú znaleckú činnosť, najmä ak sú závery znaleckých posudkov strán sporu v zrejmom rozpore, alebo ak sa javí, že znalecký posudok obsahuje metodické pochybenia.

Žiadosť o znalecký posudok