Znalecký ústav STU v Bratislave je už viac ako 20 rokov špecializovaným vedeckým a odborným pracoviskom, ktoré plní funkciu rezortného a metodického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v odboroch Stavebníctvo, Ekonomika a riadenie podnikov a Elektrotechnika.

Medzi naše hlavné činnosti patrí:

  • výkon znaleckej činnosti vo všetkých odvetviach daných znaleckých odborov, a to najmä vo zvlášť obťažných prípadoch, vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie, kontrolná znalecká činnosť (najmä ak sú závery znalcov v zrejmom rozpore),
  • vzdelávanie uchádzačov o zápis do zoznamu znalcov v rámci špecializovaného vzdelávania alebo odborného minima znalcov,
  • vzdelávanie znalcov zapísaných v zozname znalcov,
  • organizovanie konferencií a odborných seminárov pre znalcov,
  • publikačná činnosť v oblasti znaleckej činnosti,
  • poskytovanie súčinnosti Ministerstvu spravodlivosti pri vykonávaní odbornej skúšky pre znalcov, overovaní odbornej spôsobilosti znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti.