Katastrálny portál
Mapový klient katastra
Národná banka Slovenska
Erópska centrálna banka
Slovenská komora stavebných inžinierov
Česká komora odhadců majetku
Ústav soudního inženýrství
The European Group of Valuers’ Associations
The International Valuation Standards Council
Ministerstvo spravodlivosti
Právny a informačný portál
Štatistický úrad SR
Pamiatkový úrad SR
Obchodný register MSSR
Živnostensý register SR
Reality.sk – inzercia nehnuteľností
NehnuteľnostiSK – inzercia nehnuteľností
Realites – inzercia realít
Bazoš – inzercia realít
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Pôdny portál
MapyCZ – mapový portál
Zoznam – mapový portál
Google – mapový portál
Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Aplikovaná štatistika
ObjemovkaSK
Databáza vekov stavieb