ÚSTAV SÚDNEHO ZNALECTVA
RADLINSKÉHO 11, 810 05 BRATISLAVA
TEL.: 02 32888 701
E-MAIL: USZ@STUBA.SK

Fakturačné údaje:

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Vazovova  5
812 43 Bratislava 1

STAVEBNÁ FAKULTA STU V BRATISLAVE
Radlinského 11
810 05 Bratislava

IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255

Korešpondenčná adresa:

Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava
Ústav súdneho znalectva