Členstvo v klube poskytuje nasledovné benefity:  

  1. Člen klubu má právo zúčastňovať sa vzdelávania v priestoroch SvF STU, organizovaného v mesiacoch február a december 2024.
  2. Člen klubu má (prednostné) právo zúčastniť sa oboch odborných seminárov znalcov v Učebno-rekreačnom zariadení SvF STU v kaštieli v Kočovciach v roku 2024.
  3. Vstup (vložné) na 1 seminár Kočovce zdarma. V prípade účasti na 2. seminári: zľava pre členov KŠ vo výške 50 % z poplatku za vzdelávanie.
  4. Člen klubu má možnosť získať na konci kalendárneho roka 2024 osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.
  5. Člen klubu má nárok na časopis Almanach znalca vydávaný v elektronickej podobe.
1. Stiahnite a vyplňte prihlášku
Prihláška na stiahnutie
2. Vyplňte formulár a nahrajte prihlášku

    Viacej informácií o Klube znalcov