Termín, do ktorého bolo možné posielať prihlášky vypršal (27.1.2023). Ďakujeme za váš záujem, kapacita Klubu znalcov je naplnená, nové prihlášky žiaľ neprijímame.

Členstvo v klube poskytuje nasledovné benefity:  

  1. Člen klubu má právo zúčastňovať sa vzdelávania v priestoroch SvF STU, organizovaného v mesiacoch február a december 2023.
  2. Člen klubu má (prednostné) právo zúčastniť sa oboch odborných seminárov znalcov v Učebno-rekreačnom zariadení SvF STU v kaštieli v Kočovciach v roku 2023,
  3. Poplatok za vzdelávanie (vložné) na oboch seminároch v Kočovciach je pre člena klubu vo výške 0 eur.
  4. Člen klubu má možnosť získať na konci kalendárneho roka 2023 osvedčenie o absolvovaní vzdelávania,
  5. Člen klubu má nárok na časopis Almanach znalca vydávaný v elektronickej podobe.
1. Stiahnite a vyplňte prihlášku (prihlasovanie ukončené)
2. Vyplňte formulár a nahrajte prihlášku

    Viacej informácií o Klube znalcov