Znalecký ústav Slovenská technická univerzita v Bratislave organizuje v dňoch:

18.5. (štvrtok)

19.5. (piatok)

22.5. (pondelok)

23.5. (utorok)

KURZ: “Odborné minimum pre znalcov“

Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave
Kontakt: Ing. Silvia Gregušová, PhD.,  02 328 88 712, silvia.gregusova@stuba.sk
Cena kurzu: 330,- € s DPH

Bližie informácie