Vedúca ústavu
PETRÁKOVÁ Zora, doc. Ing., PhD. zora.petrakova@stuba.sk +421 2 328 88 700 č. dverí 05/15
Zástupkyňa vedúcej ústavu, tajomníčka
GREGUŠOVÁ Silvia, Ing., PhD. silvia.gregusova@stuba.sk +421 2 328 88 712 č. dverí 02/15
Sekretariát
KORINEK Jozef, Ing. usz@stuba.sk +421 2 328 88 701 č. dverí 05/15
Emeritný profesor
MAJDÚCH Dušan, prof. Ing., PhD. dusan.majduch@mail.t-com.sk
Výskumní pracovníci
NEČASOVÁ Martina, Ing., PhD. martina.jurigova@stuba.sk +421 2 328 88 553 č. dverí 03/15
ČURPEK Jakub, Ing., PhD. jakub.curpek@stuba.sk +421 2 328 88 645 č. dverí 05/07
SKALÍKOVÁ Ingrida, Ing., PhD. ingrida.skalikova@stuba.sk č. dverí 21/15
HOLLÝ Ján, Ing. jan.holly@stuba.sk č. dverí 19/15
BOČKAJ Jozef, Ing. jozef.bockaj@stuba.sk č. dverí 4/16