Znalecký ústav Slovenská technická univerzita v Bratislave organizuje na základe početných podnetov školenie HypoCAD (jednoduché kreslenie pôdorysov).

Školenie sa uskutoční dňa 08. 09. 2023 (piatok) v čase od 9:00 – 12:00 hod v budove Stavebnej fakulty STU na Radlinského ul. 11 v Bratislave.

Školenie bude v pozícii lektorky viesť Ing. Diana Kimáková zo spoločnosti kros, a.s. Žilina. Na školení budú k dispozícii fakultné počítače s nainštalovanou demo verziou softvéru HypoCAD, môžete si však doniesť aj vlastný notebook (ak vám to viac vyhovuje). Kapacita PC učebne je obmedzená na 20 účastníkov.

V prípade záujmu o účasť na školení pošlite prosím vyplnenú a podpísanú prihlášku vo formáte *.pdf najneskôr do 25.08.2023 na adresu usz@stuba.sk.

Prihláška na stiahnutie