Je zverejnený nový index vývoja cien pre 3. Q 2020: 2,638

Viac tu