Je zverejnený nový index vývoja cien pre 3. Q 2023: 3,613

Viac tu