Je zverejnený nový index vývoja cien pre 1. Q 2023: 3,547

Viac tu