Je zverejnený nový index vývoja cien pre 1. Q 2024: 3,757

Viac tu