Ústav momentálne zabezpečuje špecializované vzdelávanie v 16. a 17. kurze dištančne. V 4. štvrťroku 2022 bude otvorený v poradí 18. kurz “súdneho znalectva”. Prihlášky do 18. kurzu prijímame celoročne.
Upozorňujeme, že v prípade pretrvania zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s koronavírusom budú vybrané sústredenia prebiehať online.
Viacej o štúdiu