Ústav momentálne zabezpečuje špecializované vzdelávanie v 16. kurze dištančne. V 4. štvrťroku 2021 bude otvorený v poradí 17. kurz “súdneho znalectva”. Tento kurz je plne obsadený, všetky novoprijaté prihlášky budú zaradené do 18. kurzu.
Upozorňujeme, že v prípade pretrvania zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s koronavírusom budú aj v 17. kurze vybrané sústredenia prebiehať online.
Viacej o štúdiu