Ústav momentálne zabezpečuje špecializované vzdelávanie v 17. kurze prezenčne. V 4. štvrťroku 2022 bude otvorený v poradí 18. kurz “súdneho znalectva”. V súčasnosti je 18. kurz naplnený, novoprijaté prihlášky budú zaradené do 19. kurzu (predpokladaný začiatok – 4. štvrťrok 2023).
Termín zápisu do 18. kurzu je stanovený na 30.9.2022. Pozvánky sa budú posielať prijatým uchádzačom koncom augusta.
Upozorňujeme, že v prípade pretrvania zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s koronavírusom budú vybrané sústredenia prebiehať online.
Viacej o štúdiu