Ústav momentálne zabezpečuje špecializované vzdelávanie v 17. a 18. kurze prezenčne. V 4. štvrťroku 2023 bude otvorený v poradí 19. kurz „súdneho znalectva“. V súčasnosti je 19. kurz naplnený, avšak v prípade uvoľnenia miesta budú novoprihlásení uchádzači kontaktovaní podľa poradia doručených prihlášok.
Termín zápisu do 19. kurzu bude stanovený v júli 2023. Pozvánky budeme posielať prijatým uchádzačom koncom augusta.
Viacej o štúdiu