Ústav momentálne zabezpečuje špecializované vzdelávanie v 15. kurze dištančne. V 4. štvrťroku 2020 bol otvorený v poradí 16. kurz “súdneho znalectva”. Tento kurz je plne obsadený, všetky novoprijaté prihlášky budú zaradené do 17. kurzu.
Upozorňujeme, že v prípade pretrvania zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s koronavírusom budú aj v 16. kurze vybrané sústredenia prebiehať online.
Viacej o štúdiu