Zvyšovanie odbornej kvalifikácie znalcov – 2023

celoživotné vzdelávanie občanov v znaleckej a posudkovej činnosti podľa špecializovaných požiadaviek platnej legislatívy pre spracovateľov odborných a znaleckých posudkov prostredníctvom konferencií, tzv. „Klubových štvrtkov“.

Odborný garant:

Doc. Ing. Zora Petráková, PhD.

Organizační garanti:

Ing. Silvia Gregušová, PhD., silvia.gregusova@stuba.sk
Ing. Jozef Korinek, jozef.korinek@svf.stuba.sk

Program na rok 2023:

Termín Miesto konania
02.02.2023 „Februárový klubový štvrtok“ – SvF STU v Bratislave, Radlinského ul. 11

1. Aktuality týkajúce sa znaleckej činnosti – Ing. Silvia Gregušová, PhD.
2. Ohodnocovanie bytov v rodinných domoch – Ing. Miriam Ledererová, PhD.
3. Diskusia

28.-29. 04.2023 Jarný odborný seminár – Kočovce
03.-04. 11.2023 Jesenný odborný seminár – Kočovce
07.12.2023 „Decembrový klubový štvrtok“ – SvF STU v Bratislave, Radlinského ul. 11 (vrátane tradičnej kapustnice)
Prihláška do Klubu znalcov
Prihláška do Kočoviec