Zvyšovanie odbornej kvalifikácie znalcov – 2020

celoživotné vzdelávanie občanov v znaleckej a posudkovej činnosti podľa špecializovaných požiadaviek platnej legislatívy pre spracovateľov odborných a znaleckých posudkov prostredníctvom konferencií, tzv. “Klubových štvrtkov”.

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, ul. I. Karvaša, miestnosť: B –107 prízemie, vstup cez vrátnicu, blok B

Registrácia: 15.30 h – 16.00 h
Prednášky: 16.00 h – 18.00 h

Odborný garant:

Doc. Ing. Zora Petráková, PhD.

Organizační garanti:

Ing. Silvia Gregušová, PhD., silvia.gregusova@stuba.sk
Ing. Jozef Korinek, jozef.korinek@svf.stuba.sk

Program na rok 2020:

13.2.2020 (štvrtok), B – 107, SvF

16.00 – 16.15 Aktuality v znaleckej činnosti, Ing. Silvia Gregušová, PhD., ÚSZ SvF STU
16.15 – 17.15 Výkon znaleckej činnosti v súdnej praxi, Mgr. Radoslav Prutkay, sudca, Okresný súd Bratislava II

17.-18.4.2020 (piatok, sobota), Rekreačné stredisko SvF Kočovce

ZRUŠENÝ kvôli epidemiologickej situácii

23.-24.10.2020 (piatok, sobota)Rekreačné stredisko SvF Kočovce

ZRUŠENÝ kvôli epidemiologickej situácii

3.12.2020 (štvrtok)B – 107, SvF

ZRUŠENÝ kvôli epidemiologickej situácii

Prihláška do Klubu znalcov
Prihláška do Kočoviec