vstup z adresy Radlinského 11 (vchod do výškovej budovy priamo, pri budove Fakulty CHPT)
vstup z adresy Imricha Karvaša 2 (krátkodobé parkovanie za závorou pre návštevy pred hlavným vstupom)

Navigácie k jednotlivým miestnostiam, schéma nižšie

 • navigácia vstupom od Imricha Karvaša 2 do miestnosti sekretariát ÚSZ:
  cez závoru na parkovisko (parkovanie len pre krátkodobé návštevy) → na vrátnici doľava → po schodoch na 1. podlažie → prechodovou lávkou cez átrium → k výťahom vo výškovej budove → na 15. podlažie vo výškovej budove
 • navigácia vstupom od Radlinského 11 do miestnosti sekretariát ÚSZ:
  vstup len pre zamestnancov s čipom – kontaktovať zamestnancov ÚSZ
 • navigácia vstupom od Imricha Karvaša 2 do miestnosti B-107:
  cez závoru na parkovisko (parkovanie len pre krátkodobé návštevy) → na vrátnici doprava → po schodoch na 1. podlažie → rovno k B-107 (za výťahmi)
 • navigácia vstupom od Imricha Karvaša 2 do miestnosti C-202:
  cez závoru na parkovisko (parkovanie len pre krátkodobé návštevy) → na vrátnici doľava → po schodoch na 1. podlažie → prechodovou lávkou cez átrium → k výťahom vo výškovej budove → na 2. podlažie vo výškovej budove