Klub znalcov

celoživotné vzdelávanie v znaleckej
a posudkovej činnosti
podľa špecializovaných požiadaviek
platnej legislatívy

Klubové štvrtky

zvyšovanie odbornej kvalifikácie znalcov,
aktuálny program

Prihláška do klubu znalcov

formulár a prihláška na stiahnutie