Znalecký ústav Slovenská technická univerzita v Bratislave každoročne realizuje akreditovaný vzdelávací program za účelom zvyšovania odbornej kvalifikácie znalcov, zapísaných v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, už od roku 2002. Od r. 2017 sa toto vzdelávanie uskutočňuje aj formou 2-denných odborných seminárov v Učebno- rekreačnom zariadení Stavebnej fakulty STU v Bratislave – v kaštieli Kočovce. Vzdelávanie je primárne určené znalcom z odboru Stavebníctvo. Na prednáškach sa preberajú aktuality v oblasti znaleckej činnosti, prípadové štúdie zo znaleckej praxe, špecifiká znaleckej činnosti, a ďalšie témy v odbore. Program je tradične bohatý, čo dokazuje aj skutočnosť, že ústav nedokáže vzhľadom ku kapacite prednáškovej miestnosti pokryť záujem zo strany všetkých prihlásených účastníkov. Zostavený obsah prednášok je vždy aktuálny – dokazuje to intenzívna diskusia poslucháčov počas prezentácie.

Program semináru spolu s prihláškou možno stiahnuť nižšie. Po prvom dni prednášok konaných v konferenčnej sále v novopostavenej budove Regionálneho centra technického vzdelávania (RCTV), je pre hostí pripravená večera formou routu v budove barokového kaštieľa. V kaštieli hostia popri občerstvení preberajú nielen aktuálne témy, súvisiace s výkonom znaleckej činnosti. Ďalší deň vzdelávania začína pre ubytovaných hostí raňajkami, pokračuje ďalším blokom prednášok a končí obedom. Organizátori vyhodnotia priebeh vzdelávania a adekvátne pripravia ďalšie stretnutie znaleckej obce v Kočovciach.

Doc. Ing. Zora Petráková, PhD.,
vedúca Ústavu súdneho znalectva SvF STU

  • Najbližší termín konania:

    • 5.-6.04.2024
1. Prihláška k stiahnutiu bude zverejnená pred konaním akcie po prioritnom oslovení členov Klubu znalcov
Prihláška bude zverejnená
2. Vyplňte formulár a nahrajte prihlášku