V prípade, že sa chcete stať znalcom v jednom z odvetví odboru Stavebníctvo (zoznam všetkých odvetví nižšie na stránke1)) a nechcete byť zároveň znalcom v odvetví OHN (Odhad hodnoty nehnuteľností), alebo OHSP (Odhad hodnoty stavebných prác), vyhláška vyžaduje absolvovanie odborného minima pre znalcov v rozsahu min. 30 hodín

STU bola Ministerstvom spravodlivosti SR poverená organizovaním štúdia odborného minima pre znalcov. Prihlasovanie uchádzačov je možné priebežne počas celého roka. Na základe doručenej prihlášky, bude uchádzačovi zaslaná pozvánka s podrobnejšími informáciami. Poplatok za kurz je stanovený na 350,00 € s DPH.

V prípade pretrvávajúceho stavu epidemiologickej situácie  budú vybrané sústredenia prebiehať online.

Upozornenie:

 1. Príloha č. 4 k vyhláške č. 228/2018 Z. z. predpisuje odbory a odvetvia, v ktorých je podmienkou zápisu do zoznamu znalcov aj úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania a nepostačuje len absolvovanie odborného minima. Predmetné odbory a odvetvia sú uvedené nižšie na stránke2).
 2. Jednou z podmienok zápisu do zoznamu znalcov v odbore Stavebníctvo je absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia na Stavebnej fakulte (nie odbor Geodézia a kartografia) alebo Fakulte architektúry a aktívne vykonávanie odbornej praxe v odbore Stavebníctvo, v trvaní najmenej 7 rokov. Viac informácií nájdete v sekcii „Často kladené otázky„.
 • 37 01 00 Pozemné stavby
 • 37 02 00 Dopravné stavby
 • 37 03 00 Vodné stavby
 • 37 04 00 Banské stavby
 • 37 05 00 Líniové stavby
 • 37 06 00 Stavebná fyzika
 • 37 07 00 Statika stavieb
 • 37 08 00 Projektovanie v stavebníctve
 • 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
 • 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
 • 37 11 00 Stavebný materiál
 • 37 12 00 Stavebné konštrukcie
 • 37 13 00 Poruchy stavieb
 • 37 14 00 Geotechnika
 1. odbor cestná doprava
 2. odbor ekonómia a manažment
 3. odbor kriminalistika
 4. odvetvie odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky (odbor Elektrotechnika)
 5. odvetvie počítačové programy (softvér) (odbor Elektrotechnika)
 6. odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností (odbor Stavebníctvo)
 7. odvetvie odhad hodnoty stavebných prác (odbor Stavebníctvo)
 8. odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení (odbor Strojárstvo).
1. Pred vyplnením prihlášky si prosím prečítajte
Informácie o štúdiu – Odborné minimum
2. Následne si stiahnite a vyplňte prihlášku
Prihláška k stiahnutiu
3. Vyplňte formulár a nahrajte prihlášku