V prípade, že sa chcete stať znalcom v jednom z odvetví odboru Stavebníctvo (zoznam všetkých odborov nižšie na stránke1)) a nechcete byť zároveň znalcom v odvetví OHN (Odhad hodnoty nehnuteľností), alebo OHSP (Odhad hodnoty stavebných prác), vyhláška vyžaduje absolvovanie odborného minima pre znalcov v rozsahu min. 30 hodín.

Upozorňujeme, že jednou z podmienok zápisu do zoznamu znalcov v odbore Stavebníctvo je absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia na Stavebnej fakulte (nie odbor Geodézia a kartografia) alebo Fakulte architektúry a aktívne vykonávanie odbornej praxe v odbore Stavebníctvo, v trvaní najmenej 7 rokov. Viac informácií nájdete v sekcii “Často kladené otázky“.

 • 37 01 00 Pozemné stavby
 • 37 02 00 Dopravné stavby
 • 37 03 00 Vodné stavby
 • 37 04 00 Banské stavby
 • 37 05 00 Líniové stavby
 • 37 06 00 Stavebná fyzika
 • 37 07 00 Statika stavieb
 • 37 08 00 Projektovanie v stavebníctve
 • 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
 • 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
 • 37 11 00 Stavebný materiál
 • 37 12 00 Stavebné konštrukcie
 • 37 13 00 Poruchy stavieb
 • 37 14 00 Geotechnika
1. Pred vyplnením prihlášky si prosím prečítajte
Informácie o štúdiu – smernica dekana
2. Následne si stiahnite a vyplňte prihlášku
Prihláška k stiahnutiu
3. Vyplňte formulár a nahrajte prihlášku