Znalecký ústav Slovenská technická univerzita v Bratislave organizuje v dňoch:

01.12. – 03.12. – 08.12. – 10.12.2021 , (streda – piatok – streda – piatok)

ONLINE KURZ: “Odborné minimum pre znalcov“.

Miesto: online priestor

Kontakt: Ing. Silvia Gregušová, PhD., 02 328 88
712, silvia.gregusova@stuba.sk

Cena kurzu: 300,- € s DPH

Výučba bude prebiehať na platforme Google Meet.

Bližie informácie