Odborné minimum znalci

STU bola Ministerstvom spravodlivosti SR poverená organizovaním štúdia odborného minima pre znalcov.

Prihlášku na odborné minimum znalcov nájdene v sekcii "tlačivá" - 
postačuje poslať sken na usz@stuba.sk
 
Prihlasovanie uchádzačov je priebežné počas celého roka.

Na základe doručenej prihlášky, bude uchádzačovi zaslaná pozvánka s podrobnejšími informáciami.
 
Základné informácie: klikniteTU

Najbližší termín Odborného minima je 21. až 24. apríla 2020.

Kontaktná osoba: Ing. Silvia Gregušová, PhD., silvia.gregusova@stuba.sk, 02 328 88 712, resp. sekretariát

Stavebná Fakulta STU
Ústav súdneho znalectva
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 15
Telefón: +421 2 328 88 701
e-mail: usz@stuba.sk
blok C, 15. p., č. dv. 5 
Vedúca ústavu: doc. Ing. Zora PETRÁKOVÁ, PhD.
 
Rozsah štúdia: 30 hodín
Poplatok za kurz: 248,00 € s DPH
 
Učebný plán pre znalcov:
č.
predmet
počet hodín
1
Predpisy pre znaleckú činnosť
6
2
Občianske právo pre znalcov 6
3
Trestné právo pre znalcov 4
4
Obchodné právo pre znalcov
4
5
Metodika znaleckého posudku 6
6
Výkon znaleckej činnosti v konaní pred štátnymi orgánmi 4

Počet hodín spolu
30
7
Písomná skúška

8
Ústna skúška