Personálne obsadenie

Ústav súdneho znalectva
Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 15, blok C - výšková budova Stavebnej fakulty
gps súradnice 48.151113 17.115258

Vedúca ústavu/Head of the Institute

PETRÁKOVÁ Zora, doc. Ing., PhD.

zora.petrakova@stuba.sk

+421 2 328 88 700

06/15

Zástupkyňa vedúcej/Deputy Head

GREGUŠOVÁ Silvia, Ing., PhD.

silvia.gregusova@stuba.sk

+421 2 328 88 712

02/15Tajomníčka ústavu/Secretary

GREGUŠOVÁ Silvia, Ing., PhD.

silvia.gregusova@stuba.sk

+421 2 328 88 712

02/15

Sekretariát/Secretariat

KORINEK Jozef, Ing.

usz@stuba.sk

+421 2 328 88 701

05/15

Emeritný profesor/Professor Emeritus

MAJDÚCH Dušan, prof. Ing., PhD.

dusan.majduch@mail.t-com.sk

+421 911 876 306

20/15

Docenti/Associate Professors

PETRÁKOVÁ Zora, doc. Ing., PhD.

zora.petrakova@stuba.sk

+421 2 328 88 700

06/15

Výskumní pracovníci/Researchers

GREGUŠOVÁ Silvia, Ing., PhD.

silvia.gregusova@stuba.sk

+421 2 328 88 712

02/15

JURIGOVÁ Martina, Ing., PhD.

martina.jurigova@stuba.sk

+421 2 328 88 553

03/15

KORINEK Jozef, Ing.

jozef.korinek@stuba.sk

+421 2 328 88 701

05/15

HOLLÝ Ján, Ing.

jan.holly@stuba.sk

19/15